Image1\
 

Pre-Logopedie

Wat is pre-logopedie? De behandeling van kinderen met eet- en drinkproblemen wordt ook wel pre-logopedie genoemd.


Voor welke kinderen? Pre-logopedie is mogelijk voor kinderen vanvaf de geboorte en kan worden ingeschakeld als een kind problemen heeft met:

  •  het drinken uit een borst of fles
  •  het eten van een lepel
  •  het leren kauwen
  •  veelvuldig blijven kwijlen
  •  eten blijven weigeren


Onze werkwijze:

Aanmelding: Indien u denkt dat u kind pre-logopedie nodig heeft kunt u contact met ons opnemen. In dit gesprek kunt u advies vragen of vindt een (telefonische) intake plaats. Op deze manier kan de logopedische therapie sneller gestart worden. Bij de eerste afspraak neemt u uw verwijskaart, identificatie en verzekeringspasje van het kind mee. 

Onderzoek: Bij uw eerste afspraak wordt de telefonische intake zonodig aangevuld. Wanneer nader logopedisch onderzoek nodig is, wordt hiermee gestart. Afhankelijk van het probleem kan dit onderzoek een of meer sessies in beslag nemen. Hierna worden de gegevens bekeken en kan de logopedist een advies geven of een behandelplan opstellen.

Behandeling: Een behandeling is individueel en duurt maximaal 60 minuten. Vaak is het bij (zeer) jonge kinderen noodzakelijk de behandeling aan huis te laten plaatsvinden. De behandeling is gericht op het bevorderen van alle aspecten van het eten en het eetproces. er wordt advies gegeven over hoe u deze aspecten kunt stimuleren en thuis kunt oefenen.
Het uiteindelijke doel is het eetgedrag van uw kind (veiliger) en beter te doen verlopen.
In de behandeling kan naast de algemene logopedische principes ook gebruik gemaakt worden van behandelmethodes uit NDT, Bobath, Sensorische Integratie en Hanenmethode.

Verwijzing: Een verwijzing voor pre-logopedie verloopt altijd via een (huis)arts of specialist. Dit laatste is belangrijk omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken. Voor behandeling aan huis is een extra vermelding op de verwijsbrief nodig.
De noodzaak van pre-logopedie kan gesignaleerd worden door ouders, consultatiebureau arts, huisarts, leidster kinderdagverblijf, enz. 

 

   

    

  2013, Logopedie de Kempen

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com