Ieder mens wil gehoord en begrepen worden logopedie helpt daarbij
Bij Logopedie de Kempen leren we je weer in je eigen kracht te staan, waardoor communiceren via spraak en taal weer leuk is en binnen je bereik ligt.

In de afgelopen 30 jaar heb ik geleerd dat werken vanuit ieders kracht en mogelijkheden mooie dingen kunnen ontstaan.

Jolijn van der Pauw

Allround praktijk

Logopedie de Kempen is een Allround Praktijk met enkele Specialisaties

In mijn praktijk behandel ik ,en geef ik advies aan iedereen die problemen ondervindt met eten en drinken ( jong en oud), ( gaan) praten , horen en luisteren, ademen en stemgeven .

Ik behandel kinderen en volwassenen ( al dan niet met het behulp van mijn paarden) om op communicatief vlak weerbaarder en vaardiger te zijn en leer kinderen omgaan met prikkelverwerkingsproblemen , om zodoende weer beter in contact met hun omgeving te kunnen komen.

Ik vind het belangrijk dat de mensen om je heen je begrijpen, dat je op school of met anderen verstaanbaar kan spreken en begrepen wordt en dat je communicatief weerbaar en vaardig bent.

Dat je met taal of via een goed stemgebruik jezelf beter kan uitdrukken en dat communiceren weer met plezier verloopt
En dat eten , drinken en slikken voor jong en oud weer op een veilige en plezierige manier verloopt

Specialisaties

• Logopedie bij kinderen met eet en drinkproblemen (pre-logopedie)

• Logopedie waarbij de spraak-en taal niet op gang komt en ondersteunende communicatie(pre-verbale logoepdie)

• Logopedie bij Downsyndroom

• Logopedie bij meertaligheid

• Logopedie bij mensen met afwijkende mondgewoontes (OMFT)

• Logopedie bij mensen met taalontwikkelingsproblemen(TOS)

• Begeleiding bij gehoor , tinitus problemen of auditieve verwerkingsproblemen
(acoustic Pioneer en Benaudira therapie)

• Sensorische Integratie Therapie

Mijn verhaal

Ik ben Jolijn van der Pauw en ben ruim 30 jaar geleden ,na mijn opleiding begonnen als logopedist binnen het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs.

Na een aantal jaren ben ik een eigen praktijk begonnen waarin ik mij verder gespecialiseerd heb als NDT specialist ( motorisch geschoolde logopedist en preverbale logopedist) en Sensorisch integratietherapeut en ben ik samen met een collega 25 jaar geleden begonnen met de opleiding Sensorische Integratie Therapie voor Logopedisten die naderhand overgenomen is door de opleiding Anders Kijken naar Kinderen.

Gedurende de Jaren heen, ben ik altijd werkzaam geweest in mijn eigen praktijk maar heb tevens geparticipeerd binnen het downteam van Zwijndrecht en het MMC Veldhoven en ben ik werkzaam geweest als logopedist in het MMC als pre-verbale logopedist en logopedist op de afdeling neurologie en foniatrie.

Vanuit mijn kennis en interesse voor het behandelen van mensen met motorische en/of prikkelverwerking en weerbaarheidsproblemen en door mijn opleiding als hippoptherapeut en voltige instructeur en Coach ,ben ik begonnen met Paard en Samenwerking waarbij ik mijn kennis als logopedist en als Si therapeut en als coach ,gebruik om mensen met deze problemen te kunnen begeleiden.

Momenteel heb ik 2 praktijken waarvan 1 gevestigd is in Eindhoven en 1 praktijk gevestigd is in Riethoven waar ook mijn therapiepaarden staan.

Mijn Visie

Ieder mens heeft behoefte om gehoord te worden.

Het is mijn visie dat ieder van ons het gereedschap bezit om weer in zijn eigen kracht te komen staan en ik vind het een voorrecht als mensen mij vragen om hen hierbij te helpen. Met als doel weer met vertrouwen en op eigen kracht, te kunnen eten, praten en communiceren met anderen.

Tarieven

tarieven reguliere logopedie

Logopedische zorg wordt in 2021 volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Logopedie de Kempen heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland

De kosten die je maakt voor logopedie vallen voor volwassenen wel onder het eigen risico, wat inhoudt dat je de wettelijke vastgestelde 385 euro zelf betaalt. Alle kosten daarboven worden vergoed. Als je voor een lagere verzekeringspremie je eigen risico hebt verhoogd, dan kan het bedrag voor eigen risico hoger uitvallen dan de wettelijke 385 euro. Ik adviseer je om bij je zorgverzekeraar af te stemmen wat jouw eigen risico is, voordat je een eerste afspraak met mij maakt. Zo voorkom je onvoorziene kosten.

Voor mensen die onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie bij kinderen worden dus niet met je eigen risico verrekend.

De prijzen voor logopedie in 2021 kunt u terugvinden op de website van uw zorgverzekering. En zijn niet voor elke verzekeraar hetzelfde.

Tarieven zonder verzekering

U kunt bij mij ook terecht als er geen zorgverzekering hebt of als je geholpen wilt worden voor hulp die niet binnen de zorgverzekering valt. Voor de afgenomen zittingen krijg je dan een rekening thuisgestuurd , die je zelf moet voldoen.

Anamnese en onderzoek na verwijzing €65,00

Eenmalig onderzoek €70,00

Individuele zitting logopedie €34,50

Toeslag voor behandeling aan huis of een instelling €12,50

Instructies/overleg ouders/verzorgers €20,00

Bijkomende kosten Hippotherapie in combinatie met logopediezitting €12,50

Rots en water met paarden( 4 sessie) €295,00

Individuele begeleiding prikkelverwerkingsproblemen (4 sessie) €295,00
Met paarden

Extra informatie M.B.T. intercollegiaal overleg

Ik merk dat er steeds vaker door scholen en andere instanties ( bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden passend onderwijs) een beroep gedaan wordt op de specifieke deskundigheid van de logopedist in de vorm van een intercollegiaal overleg.
Tijdens een dergelijk overleg vindt er afstemming plaats met de leerkracht, internbegeleider en/of ambulant – of trajectbegeleider om de zorg rondom de desbetreffende leerling zo optimaal mogelijk te coördineren. Daarnaast neemt vanuit scholen en andere instanties ook de vraag naar logopedische onderzoeksverslagen en logopedische behandelverslagen toe. Ik merk echter met enige regelmaat dat er nog onduidelijkheid bestaat over de onkosten van deze werkzaamheden.

Leerlingen met bijvoorbeeld een spraak- of taalstoornis op een reguliere basisschool krijgen behandeling van een logopedist op de kosten van de zorgverzekeraar. De afstemming tussen zorg en onderwijs wordt door alle partijen als een grote meerwaarde ervaren. Echter, de tijd die met deze afstemming gemoeid is, mag wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Daarnaast neemt door de invoering van passend onderwijs de vraag naar het verrichten van onderzoek en het maken van een logopedisch verslag voor bijvoorbeeld de aanvraag van een (her)indicatie voor een cluster 2 arrangement toe. Voor deze aanvraag moet vaak onderzoek worden gedaan dat niet binnen het logopedisch behandelplan van de leerling past. Het onderzoek end e bijbehorende verslaggeving kost tijd, dat ook wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden.

Als een derde partij( niet zijnde de de verwijzer) aan de logopedist extra informatie of werkzaamheden vraagt, brengt Logopedie de Kempen voor deze werkzaamheden onkosten in rekening. Denk hierbij aan de aanwezigheid en inbreng van een logopedist bij een intercollegiaal overleg, het uitvoeren van extra onderzoek op aanvraag met daarbij een uitgebreid verslag met interpretaties van de onderzoeksgegevens die niet standaard uit het jaarlijkse veslag te halen zijn of passen binnen de logopedische behandelplan van de leerling

De aanvrager dient deze werkzaamheden te vergoeden. Zie onderstaand tabel

Diensten die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden

Overleg met derden per 30 minuten ( client/leerlingbespreking) €34,50

Uittoeslag bij overleg met derden ( ongeacht het aantal kilometers) €12,50)

Verslagleging aan derden ( per 30 minuten) €34,40

Telefonisch overleg met derden per 15 minuten (client-/leerlingbespreking) €18,00

Beantwoording van vragen in het kader van client-/leerlingbespreking via mail €18,00 **

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak €25,00***


** De aanvrager van deze dient krijgt de factuur toegezonden en dient deze te voldoen
*** De client krijgt zelf de factuur toegezonden en dient deze zelf te voldoen