Gehoor

 

Gehoor vormt de basis voor een goede spraak- en taalontwikkeling. Als je goed kunt horen, kun je iemand goed verstaan. Wordt je gehoor slechter, dan zul je een ander minder goed begrijpen of bij doofheid niets meer kunnen verstaan. Omdat gehoor zo nauw verbonden is aan de spraak- en taalontwikkeling, kan een logopedist helpen als je gehoorproblemen hebt.

Gehoorproblemen bij kinderen

Als je kind minder goed hoort, kan dat invloed hebben op de spraak- en taalontwikkeling. Je kind leert de betekenis van klanken door veel na te doen en te herhalen en leert spreken door de eigen klanken bij te sturen, zodat dit gaat lijken op de taal die hij of zij hoort.

Met een minder goed gehoor reageert je kind minder goed op de eigen taal en op de taal vanuit de omgeving. De boodschap van de ander komt niet helemaal over en de eigen spraak is niet altijd verstaanbaar. Dit kan leiden tot problemen in de communicatie, zoals een achterstand in de spraak- en taalontwikkeling. Een verminderd gehoor kan tijdelijk zijn door bijvoorbeeld een verkoudheid of oorontsteking.

Maar er kunnen ook grotere gevolgen zijn als je gehoorschade hebt.

In logopedie de Kempen kan het gehoor of de auditieve vaardigheden  van je kind getest worden om een goed beeld te vormen van de problematiek.

Als er gehoorproblemen vastgesteld worden, verwijs ik  je kind naar de huisarts. De huisarts bepaalt of een bezoek aan de KNO-arts of een audiologisch centrum nodig is om een nauwkeurige diagnose te stellen.

Luisterproblemen

Als je kind niet goed lijkt te luisteren, mondelinge opdrachten niet of deels uitvoert, niet lijkt te onthouden wat er gezegd wordt, zonder dat er sprake is van slechthorendheid, dan is er mogelijk sprake van luisterproblemen. Je kind kan dan wel horen, maar minder goed verstaan in moeilijke luistersituaties, zoals in een drukke klas of tijdens een gesprek met het geluid van de radio op de achtergrond.

Nadat je oren geluid hebben opgevangen, moet dit in je hersenen nog verwerkt worden tot een betekenisvolle boodschap. Bij luisterproblemen zijn er problemen in de verwerking en het onthouden van geluiden, klanken en spraak. Het belangrijkste kenmerk is dat de luisterproblemen verminderen zodra het geluid beter van kwaliteit is, zoals in één-op-één situaties zonder storende achtergrondgeluiden.

Een vroegtijdige herkenning van luisterproblemen is erg belangrijk, aangezien dit kan leiden tot spraak- en/of taalproblemen en leerproblemen. Luisteren, verwerken en onthouden van informatie, spelen een grote rol bij het leren lezen en spellen.

Als je twijfelt of je kind moeite heeft met de auditieve verwerking, kan er logopedisch onderzoek gedaan worden naar de auditieve vaardigheden van je kind.

Naast onderzoek kan Logopedie de Kempen helpen je kind te leren omgaan met luisterproblemen door het trainen van de auditieve vaardigheden, het aanleren van compenserende vaardigheden en het begeleiden van de omgeving van je kind om zo de luistersituaties te optimaliseren en/of tot het volgen van de Benaudira Training en/of trainingen zoals Beren-stapelen of Vliegles

Gehoorproblemen bij volwassenen

Op volwassen leeftijd kan het gehoor achteruit gaan. Je kunt niet altijd alles meer goed volgen, feestjes hebben teveel geluiden die je niet goed kunt verwerken of je schrikt sneller van plotselinge tonen, bijvoorbeeld als iemand vanuit stilte begint te praten of een voorbijrijdende auto met sirene. Het is ook mogelijk dat je in je leven gehoorschade oploopt door bijvoorbeeld altijd in luide omgevingen te hebben gewerkt, zoals in de muziek of in de bouw.

Blijvende gehoorproblemen kunnen onder andere worden opgelost met een hoortoestel.

Ook bestaan er Benaudira-trainingen die gericht zijn op het verminderen van de last bij Tinnitus