Sensorische Integratie Therapie

Sensorische integratie of sensorische informatieverwerking is de samenhang tussen wat je waarneemt (sensoriek) en hoe je hierop reageert of beweegt (motoriek).

Read more

Preverbale logopedie

Logopedie voordat je kind spreekt, noemen we prelogopedie.

Read more

Oro-myofunctionele therapie OMFT

Een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in je mondgebied kan leiden tot een vormverandering van je kaken en je gebit.

Read more

Meertaligheid

Men spreekt van twee- of meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal.

Read more

Logopedie bij Downsyndroom

Bij een kind met Downsyndroom is het belangrijk om de mondmotoriek goed te laten ontwikkelen.

Read more

Gehoor en Auditieve verwerkingsproblemen

Logopedie de Kempen is gespecialiseerd in het behandelen van gehoor en auditieve verwerkingsproblemen.

Read more