Spraak

Spraakproblemen

Spreken doen we in zinnen, die weer bestaan uit woorden, lettergrepen en klanken. Elke letter of lettercombinatie heeft een eigen klank. Van de mensen met wie je opgroeit leer je nieuwe klanken en deze te combineren tot woorden.

Als een kind niet voldoende verstaanbaar spreekt kan dat vele oorzaken hebben. Zo kan er sprake zijn van een achterstand in de klankontwikkeling of de spraak motorische ontwikkeling, maar ook van een verminderd gehoor, planningsproblemen, nasaal spreken, slissen of stotteren.

Als jij of je kind problemen heeft met de Spraak, zoals het niet goed kunnen uitspreken van bepaalde klanken, woorden of hele zinnen dan kan logopedie je helpen.

Je kunt met logopedie de communicatie tussen jezelf of je kind en de omgeving verbeteren. Daarmee verhelp je dat je kind bijvoorbeeld gefrustreerd raakt als het iets aan jou wil vertellen, maar jij het niet begrijpt. Of als jij je kind wel begrijpt, maar dat anderen jouw kind niet goed verstaan.

Stotteren

Als je door stotteren niet meer ontspannen kunt spreken, kan logopedie je helpen. Stotteren kan zich uiten in het onbedoeld herhalen of langer uitspreken van klanken, lettergrepen of woorden. Als je stottert kan zich dat ook lichamelijk uiten, zoals veel knipperen met je ogen, snel ademhalen of zweten. Een mogelijk gevolg is dat je bepaalde situaties gaat vermijden of het stotteren omzeilen door andere klanken te gebruiken. Stotteren kan je onzeker maken.

Een logopedist kan je helpen door de aard en de ernst van het stotteren te onderzoeken en ontspannen te leren spreken. Niet meer stotteren is nooit een doel op zich.

Schisis

Bij spraakstoornissen als gevolg van een kaak-, lip-,gehemeltespleet (schisis) zijn er onjuiste patronen in je spraak ingeslepen. Je leert op een andere manier praten, zodat je duidelijker verstaanbaar bent voor anderen.

Dysartrie en Verbale apraxie

Ook op latere leeftijd kun je problemen hebben met verminderde verstaanbaarheid. Soms komt dat door beschadiging van het zenuwstelsel. Spieren die je nodig hebt bij het ademen, je stemgeluid en je uitspraak werken dan onvoldoende. Dit heet dysartrie en komt door bijvoorbeeld een ongeval, een beroerte, een hersentumor, een spierziekte zoals ALS of een neurologische aandoening zoals de ziekte van Parkinson.

Een andere oorzaak van verminderde verstaanbaarheid is zogeheten verbale apraxie. Daarbij werken de spieren die je gebruikt bij ademhaling en spraak nog wel goed, maar de aansturing van die spieren geeft problemen. Verbale apraxie kan ontstaan door hersenletsel zoals een beroerte, een trauma door een ongeluk of door een hersentumor.

Ik kan onderzoek doen  naar je spraak en verstaanbaarheid. Bij dysartrie kijken we ook naar het gevoel en het functioneren van de spieren in je gezicht. De behandeling is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid van de spraak, waarbij je optimaal gebruik maakt van je mogelijkheden