Taal

Taalontwikkeling

Iedereen leert taal in zijn of haar eigen tempo. Als je kind op taalgebied achterblijft bij leeftijdgenootjes, dan kan er sprake zijn van een achterstand in de taalontwikkeling.

Je kind heeft bijvoorbeeld moeite met het begrijpen van wat er gezegd wordt.

Ook kan je kind in ‘kromme’ korte zinnen spreken of moeite hebben met het leren van nieuwe woorden en het vertellen van een verhaal. Of er zijn moeilijkheden in de zogeheten communicatievoorwaarden. Je merkt bijvoorbeeld dat je kind grote moeite heeft om op zijn beurt te wachten, het lastig vindt om te luisteren en oogcontact te maken in gesprekssituaties.

Een achterstand in de taalontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben.

Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van onvoldoende taalaanbod of van een taalontwikkelingsstoornis.

Als je twijfelt over de taalontwikkeling van je kind is het verstandig om een afspraak te maken met een logopedist. Onze logopedisten kunnen het niveau van de taalontwikkeling van je kind zorgvuldig onderzoeken en samen met jou bepalen of logopedie nodig is

Taalontwikkelingsstoornissen

Een taalontwikkelingsstoornis kan voorkomen zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Dit wordt een specifieke taalontwikkelingsstoornis genoemd. Er is dan sprake van een hardnekkig aangeboren taalontwikkelingsprobleem, waarbij er naast een taalachterstand ook typische kenmerken van een taalontwikkelingsstoornis aanwezig zijn. De problemen worden bij een specifieke taalstoornis niet veroorzaakt door bijvoorbeeld gehoorproblemen, motorische problemen, onvoldoende taalaanbod of een algeheel vertraagde ontwikkeling.

Als er bij je kind wel sprake is van een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor zijn of haar taalproblemen noemen we dat een niet-specifieke taalontwikkelingsstoornis.

Een specifieke taalontwikkelingsstoornis kun je bij je kind herkennen aan:

Als je denkt dat jouw kind een taalontwikkelingsstoornis heeft, dan kan je via onderzoek erachter komen ,of dit inderdaad het geval is.

Vaak wordt er ook samengewerkt met diagnostische centra zoals Kentalis of Libra of Oog om tot een multidisciplinaire diagnose en/of  advies te komen

Ook handig om te weten:

Om een beter beeld te krijgen van het niveau van de taalontwikkeling van je kind, kun je de SNEL-test SNEL (kindentaal.nl) gebruiken.

Als je meer informatie wilt over welke woorden je kind moet kennen op welke leeftijd, biedt de lijst met Basiswoorden Amsterdamse Kleuters, kortweg BAK-lijst, een uitkomst. De lijst bevat uiteenlopende alledaagse woorden die in het kleuteronderwijs gebruikt worden en