Logopedie bij Downsyndroom

Logopedie bij baby’s met het Syndroom van Down

Bij een kind met Downsyndroom is het belangrijk om de mondmotoriek goed te laten ontwikkelen. In het eerste jaar volgen we dan ook vooral de ontwikkeling van het eten en drinken en letten daarbij specifiek op de tong, de kaak en het slikken. Als het nodig is helpen we met de overgang van flesvoeding naar vaste voeding, eten met een lepel en stimuleren we het kauwen. We helpen bij het drinken uit een beker of drinken met een rietje. Ook gebitsverzorging, zoals tandenpoetsen, is onderdeel van de logopedie.

Optimaal horen is van belang voor een goede ontwikkeling van de spraak en taal. Zelfs als je kind prima kan horen en je geen klachten hebt, is het belangrijk dat je het gehoor regelmatig laat controleren door een KNO-arts of door een audioloog van een audiologisch centrum. Onze logopedisten besteden aandacht aan het gehoor, het luisteren en het stimuleren van de auditieve vaardigheden van je kind. Naarmate de communicatie van je kind beter wordt, nemen we het stimuleren van de auditieve vaardigheden mee in de behandeling van spraak- en taalontwikkeling. Met de auditieve vaardigheden richten we ons op het kortetermijngeheugen, de aandachts-boog, de concentratie en de luisterhouding.

Voor baby’s tot twee jaar met Downsyndroom vinden we het belangrijk om in het begin de logopedie behandelingen thuis te volgen.

Logopedie bij kinderen met het Syndroom van Down vanaf 2 jaar

Naarmate je kind groeit en ontwikkelt, zien we vaak dat ouders graag de focus willen leggen op het stimuleren van de communicatieve vaardigheden van hun kind.

Tijdens Logopedie richten we ons dan, samen met de omgeving van het kind, meer op spraak- en taalontwikkeling in betekenisvolle situaties. We stimuleren aandacht hebben voor anderen, oogcontact, beurtgedrag en imitatie. Vaak gebruiken we daar voorwerpen bij zoals foto’s, plaatjes, picto’s of gebaren. Alles bij elkaar noemen we Totale Communicatie.

Als de taalontwikkeling op gang komt, begeleiden we de uitbreiding van de woordenschat, zowel in begrip als in het gebruik van de woorden. Het nut en de functie van communicatie komt aan bod, net als de uitspraak van woorden en klanken, hoe je daarbij je mond het beste gebruikt, woordbegrip en de vorming van zinnen.

Als kinderen eraan toe zijn gaat de logopedie aan huis over op Logopedie in de praktijk

Of indien ook tonusproblemen een grotere rol spelen en het kind ook paarden leuk vindt, gecombineerd met paardrijden