Preverbale logopedie

Prelogopedie

Logopedie voordat je kind spreekt, noemen we prelogopedie. Daarbij gaat het om de behandeling van eet- en slikproblemen bij jonge kinderen. Prelogopedie geeft je kind hulp bij het drinken uit de borst of uit de fles, het eten met de lepel en het leren kauwen van voedsel.

Wat je kind nodig heeft aan begeleiding maken we concreet door eerst te observeren hoe hij of zij eet en drinkt. Vervolgens doen we onderzoek naar de motoriek van de mond en beoordelen de gevoeligheid in en rondom de mond. Bijna altijd wordt bij dit onderzoek een video-opname gemaakt, zodat we nog nauwkeuriger kunnen kijken hoe het eet- en slikproces verloopt

Logopedie aan huis

Doordat we bij prelogopedie vroeg beginnen, kunnen we uitbreiding van de problemen voorkomen en de juiste ontwikkeling stimuleren. De preverbaal logopedist begeleidt bij voorkeur bij jou en je kind thuis, in jullie eigen vertrouwde omgeving.

Met prelogopedie ondersteunen we niet alleen je kind, maar ook jou als ouder of verzorger bij het soms moeilijke proces van goed leren eten en drinken. De begeleiding bestaat onder andere uit:

Preverbalelogopedie lijkt daarmee vooral te bestaan uit ondersteuning bij eten en drinken, maar ook het begeleiden van de eerste stappen in de communicatie is onderdeel van preverbale-logopedie.

Hierbij kunnen we denken aan kinderen die niet of onvoldoende tot praten komen en al dan niet via het aanleren van gebaren of via het begeleiden volgens de Hanen methode ,tot spreken komen.

Pre(verbale)logopedie gaat alleen via verwijzing

Je kunt een preverbaal logopedist niet zelf inschakelen, daarvoor heb je altijd eerst de verwijzing van een huisarts of kinderarts nodig. Het is belangrijk dat je kind eerst gezien is door een arts, zodat deze eerst nagaat of er geen onderliggend medisch probleem is die de moeilijkheid in het mondgebied van je kind veroorzaakt.

Voor meer specifiekere informatie over prelogopedie is er de website prelogopedie.nl.